Controlul intern sau auditul intern vizeaza:


Auditul intern este obligatoriu pentru organizatiile ale caror situatii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar.
Pentru regiile autonome, companiile nationale si societatile nationale, precum si pentru alte entitati economice cu capital majoritar de stat.
2014-2020 Albatros Contabaudit